Home

Beste Leden,


Wij delen u mede dat de algemene vergadering zal doorgaan op Donderdag 3 September omstreeks 19u30 in het hoofdlokaal cafe sportif te 2845 Niel.


Echter vragen wij u om per club 1 afgevaardigde te sturen zodat de veiligheid van iedere aanwezige kan gegarandeert worden. Dus hierbij rekenen wij op jullie gezond verstand zodat alles makkelijk en vlot kan verlopen en iedereen zich veilig voelt.

(De bestuursleden tellen deze keer wel mee als aanwezige om zo nog minder mensen bij elkaar te brengen)


Iedereen zal dan ook een volledig verslag mee krijgen als ook extra info i.v.m. de reeksindelingen enz...

Zodat u makkelijk verder kunt communiceren naar uw clubleden.


Wat betreft de startdatum van onze competitie:

De startdatum was voorzien op zaterdag 19 september.

Maar op de moment hebben wij er nog geen zicht op of deze dag zou kunnen gestart worden.

Uiterlijk op 3 september zullen wij dan ook communiceren naar alle clubs.

Er zijn verschillende mogelijkheden, maar alles hangt af van de overheid en natuurlijk ook van ons gezond verstand om hier een deftige beslissing in te kunnen nemen.

(Er kan gewoon gestart worden, er kan uitgesteld worden naar later tijdstip of we slaan een volledig seizoen over.).